Έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο (Search and Rescue – SAR)*

1583

Βασιλείου Γ. Μακρή,

Στρατιωτικού Δικαστή, Νομικού Συμβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α

* Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί γνωμοδοτικό σημείωμα το οποίο συντάχθηκε για την ενημέρωση της ιεραρχίας του ΓΕΕΘΑ γύρω από ζητήματα έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο

 ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νομικού Συμβούλου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ