Ανακοίνωση της 18-05-18 με θέμα Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης

944

Διαβάστε το κείμενο εδώ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 18-05-18