ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

1287

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης (ΕΔΛΣΔ) ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο  της από 10-11-2008 συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και αφού ελήφθη υπόψη η έκθεση της Ειδικής Επιτροπής Βράβευσης που συγκροτήθηκε, σύμφωνα με τους όρους της οικείας Προκήρυξης, αποφασίστηκε όπως το αθλοθετηθέν χρηματικό βραβείο ύψους 3.000 ευρώ για νομική μελέτη ή άρθρο σχετιζόμενο εν γένει με το Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο απονεμηθεί κατ’ίσο λόγο (δηλαδή ποσό 1.500 ευρώ στον καθένα) στους παρακάτω συμμετασχόντες: α) Κωνσταντίνο Ι. Βαθιώτη, Λέκτορα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. για τη μελέτη του: «Ποινική ευθύνη για την κατάρριψη επιβατηγού αεροσκάφους που έχει καταληφθεί από τρομοκράτες (περίπτωση “renegade”)» και β) Γεώργιο Κουτσαγγέλη, Δικηγόρο Αθηνών (στον Άρειο Πάγο) για τη μελέτη του: «Στρατιωτική Δικαιοσύνη: η «άλλη» δικαιοσύνη; Συγκριτική θεώρηση της θεσμικής όψης της στρατιωτικής έναντι της κοινής ποινικής δικαιοσύνης υπό το πρίσμα των λειτουργικών αρμοδιοτήτων των δικαστικών προσώπων και της καθ’ύλη αρμοδιότητας των στρατιωτικών δικαστηρίων».

Η απονομή του βραβείου θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια έκτακτης γενικής συνέλευσης της Ένωσης, που θα συγκληθεί περί τον μήνα Μάρτιο του 2009.

Η ΕΔΛΣΔ ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη της νομικής κοινότητας που ανταποκρίθηκαν στην προκήρυξη.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
Αναθεωρητής Β΄
Αντιπρόεδρος Αναθεωρητικού Δικαστηρίου

Ο Γεν. Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΦΝΗΣ
Αναθεωρητής Γ΄
Μέλος Αναθεωρητικού Δικαστηρίου