ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟ Δ.Σ. 2008

1437

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Αθήνα και στο κατάστημα του Στρατοδικείου Αθηνών την 25-5-2008 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 20:00΄ συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή του Στρατοδικείου Αθηνών, η οποία αποτελείται από τις:

  1. Στρ. Δικ. Β΄ΚΑïΜΑΚΑ Ανδρονίκη, ως Πρόεδρο,
  2. Στρ. Δικ. Δ΄ΤΣΙΡΕΚΗ Αννέτα, ως μέλος και
  3. Στρ. Δικ. Δ΄ΚΑΙΣΑΡΗ Κων/να, ως μέλος

προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των εκλεγέντων (τακτικών και αναπληρωματικών) συμβούλων καθώς και στην ανακήρυξη των εκλεγέντων μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟ Δ.Σ. 2008