ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟ Δ.Σ. 2010

1337

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ  ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Στην Αθήνα και στο κατάστημα του Στρατοδικείου Αθηνών, σήμερα  την 6-6-2010 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα  09.00’ συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή του Στρατοδικείου Αθηνών, η οποία αποτελείται από τους: 1) Στρ. Δικ. Δ΄ ΚΟΝΤΙΖΑ ΦΙΛΙΠΠΟ, ως Πρόεδρο, 2) Πάρεδρο Ευαγγελία Γάκη, ως μέλος και 3) Πάρεδρο Ουζουνίδου Χρυσή, ως μέλος, όπως η επιτροπή αυτή ορίσθηκε, με το από 31-5-2010 έγγραφο του Προέδρου του Στρατοδικείου Αθηνών, προκειμένου να διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΝΕΟΥ Δ.Σ. 2010