Αποφάσεις στρατοδικείου Αθηνών

5764

Όλες οι αποφάσεις του Στρατοδικείου Αθηνών είναι σε μορφή pdf.

 504.07  Ανυπακοή
 882.07  Ανυποταξία απαράδεκτη λόγω εκκρεμοδικίας
 1223.07  Ως μη γενομένη ποινική δίωξη λόγω θανάτου
 1225.07  Εξύβριση ανωτέρου. Καθ΄ύλην αναρμοδιότητα
 1373.07  Κατά τόπον αναρμοδιότητα
 1459.07  Καθ’ ύλην αναρμοδιότητα
 1678.07  Ανυποταξία. Απαράδεκτη λόγω μη νόμιμης κλήτευσης
 1768.06  Αναβολή λόγω σημαντικών αιτίων – Συνάφεια
 2040.07  Απαράδεκτη λόγω δεδικασμένου
 2145.06  Παραβίαση υποχρέωσης διατροφής. Ένοχος
 2216.07  Απαράδεκτη. Άκυρη επίδοση σε σύνοικο
 2263.07  Παράβαση 17§8 Ν.1337-83 – Αναρμοδιότητα, συμμετοχή ιδιώτη
 2503.06  Ανυποταξία, Έφεδρος, Αθώος αμφ. ως προς το δόλο
 2517.06  Παράβαση προστασίας ζώων
 2916.07  Ανυποταξία, αθώος