ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΔΛΣΔ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

858

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1 – ΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. – FAX 210-3488443 – 3459735
Κιν: 6944140890
Email: endiked@yahoo.gr
Αθήνα 13-9-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης χαιρετίζει τις προσπάθειες των Ενώσεων των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών της κοινής δικαιοσύνης να καταδείξουν και αυτές στην Κυβέρνηση ότι δεν θα πρέπει, τελικά, να επιμείνει στην προσπάθειά της να μειώσει ακόμα περισσότερο τις απολαβές των δικαστών και εισαγγελέων.Η Ένωση επίσης, αφού υπενθυμίσει ότι και οι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων αμείβονται με το μισθολόγιο τωνστρατιωτικών με βάση την πλασματική αντιστοιχία του άρθρου 142 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, χαιρετίζει τις προσπάθειες των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εε και εα στρατιωτικών να καταδείξουν στην Κυβέρνηση την αδικία που εμπεριέχουν οι εισηγήσεις και οι προσπάθειες για περαιτέρω περικοπές στο μισθολόγιο των στρατιωτικών όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Καλεί προσωπικά τον κ. Πρωθυπουργό, αλλά και όλα τα μέλη της Κυβέρνησης, καθώς και τα κόμματα που τη στηρίζουν, αλλά και τους λοιπούς
φορείς της πολιτείας μας, να αναρωτηθούν σοβαρά και με ειλικρίνεια, πώς είναι δυνατόν-έστω και σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς που βιώνει η ελληνική κοινωνία και κάθε ελληνική οικογένεια ξεχωριστά- να απονεμηθεί δικαιοσύνη στον ευαίσθητο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων με μισθούς στρατιωτικών δικαστών και εισαγγελέων της τάξεως των 1000 ευρώ…Επισημαίνει τέλος ότι στη σημερινή νομική πραγματικότητα, όπου η ανάγκη επιτάχυνσης απονομής της δικαιοσύνης και η αύξηση του παραγόμενου δικαστικού έργου αναδεικνύονται στους βασικούς και κρισιμότερους επιτελικούς στόχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και στα κυριότερα ζητήματα, που θέτουν τα μέλη της «τρόικας» κατά την αξιολόγηση του έργου του Υπουργείου αυτού, καθίσταται περισσότερο επίκαιρο από ποτέ το αίτημα της Ένωσης για υπαγωγή-ένταξη της στρατιωτικής δικαιοσύνης και των λειτουργών αυτής ως ενιαίου Σώματος στοΥπουργείο Δικαιοσύνης, αίτημα το οποίο αναδεικνύεται σε νομικό μονόδρομο, αλλά και λυδία λίθο, τόσο για την ολοκλήρωση της νομοθετικής μεταρρύθμισης στον τομέα της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας και του χρονοδιαγράμματος παραγωγής δικαιοδοτικού έργου στον ενιαίο και αδιαίρετο χώρο του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης.

Είναι προφανές ότι η ενίσχυση του αριθμού των δικαστικών λειτουργών της κοινής δικαιοσύνης με τους συναδέλφους στρατιωτικούς δικαστές μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να επιτευχθούν περισσότερα αποτελέσματα σε αμφότερα τα προαναφερόμενα πεδία δράσης, χωρίς σε καμία περίπτωση (και τούτο είναι το κρίσιμο μέγεθος σε ένα κράτος δικαίου και στο ανθρωποκεντρικό δικαιϊκό μας σύστημα) η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και η αύξηση του παραγόμενου δικαιοδοτικού έργου να αποβεί σε βάρος της ποιότητας αυτού, ούτε να υπονομεύσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κων/νος Δάφνης                                                                              Γεώργιος Δουβλέκας
Αναθεωρητής Γ΄                                                                       Στρατιωτικός Δικαστής Β΄

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ