ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΔΟΛΟΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ

2007

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα: Νομικής

Τομέας: Ποινικών Επιστημών

Επιβλέποντες Καθηγητές: κ. Χρίστος Χ. Μυλωνόπουλος
κ. Δημήτριος Κιούπης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΑ στο Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο:

«Ενδεχόμενος Δόλος»

Εξάμηνο: Α’ – Χειμερινό

Παπαδημητρίου Γιαννίκος (Γιάννης),  Α.Μ: 663 Π.Μ.Σ.

(Πάρεδρος Στρατιωτικών Δικαστηρίων)

Αθήνα, Μάιος 2010

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ