ΕΝΩΣΗ

Προοίμιο

1. Θεμελιώδης αρχή της Ενώσεως είναι η δημοκρατική λειτουργία της, η οποία, μέσα στα πλαίσια πλήρους ισότητας, εξασφαλίζει σε κάθε μέλος της το δικαίωμα να συμμετέχει και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη Στρατιωτική Δικαιοσύνη.

2. Διακηρύσσονται επίσης ως θεμελιώδεις αρχές της Ενώσεως:

α. Η ανεξαρτησία όλων των δικαστικών λειτουργών της

β. Η ισότητα όλων των μελών της

γ. Η συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των δικαστικών λειτουργών της στη διοίκηση της Ενώσεως, ανεξάρτητα από το βαθμό και την ιδιότητα του καθενός. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συμμετοχή στη διοίκηση της Ενώσεως δεν είναι μόνο δικαίωμα αλλά και καθήκον.

3. Η Ένωση διοικείται και αποφασίζει για τη δράση της και γενικά για την υλοποίηση των στόχων, επιδιώξεων και σκοπών της με απόλυτη ανεξαρτησία, παραμένοντας αδέσμευτη από τη Διοίκηση και από κάθε πολιτική επιρροή. Γνώμονας της Ενώσεως είναι πάντοτε η εξύψωση της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και η καθολική προστασία όλων ανεξαιρέτως των λειτουργών της, ώστε τελικά να εμπεδωθεί μέσα στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και στη συνείδηση όλων των πολιτών η αρχή της ισονομίας και γενικότερα το αίσθημα της απονομής δικαίου.