Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου: Διαδικτυακή εκδήλωση την 24-2-2022 με θέμα: «Η στρατιωτική δικαιοσύνη μετά την πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση: προκλήσεις και προοπτικές»

425

Επισκεφτείτε τη σελίδα εδώ