Κύρωση του 13ου Πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ και ΣΠΚ

1749

Κύρωση του 13ου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ