Δ.Σ. Ένωσης

2241
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15-11-19 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Κωνσταντίνος Κονιδάρης, Αναθεωρητής Γ΄

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ              :   Σωτήριος Κύρκος, Στρατ. Δικαστής Α΄

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :  Ιωάννα Μωραϊτίδου, Στρατ. Δικαστής Β΄

ΤΑΜΙΑΣ                              :   Παναγιώτα Κλειτσάκη, Στρατ. Δικαστής Γ΄

ΜΕΛΗ                                 :   Νικόλαος Παπαδακάκης, Στρατ. Δικαστής Α΄

                                                Βασιλική Καπετανάκη, Στρατ. Δικαστής Α΄

                                                Κωνσταντίνος Ντίνος, Στρατ. Δικαστής Γ΄