Δ.Σ. Ένωσης

3971
Ανακοίνωση της 08-07-20 με θέμα: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Αργύριος Τσουρούς, Αναθεωρητής Β΄

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ              :   Σωτήριος Κύρκος, Στρατ. Δικαστής Α΄

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :  Ιωάννα Μωραϊτίδου, Στρατ. Δικαστής Β΄

ΤΑΜΙΑΣ                              :   Παναγιώτα Κλειτσάκη, Στρατ. Δικαστής Γ΄

ΜΕΛΗ                                 :   Νικόλαος Παπαδακάκης, Στρατ. Δικαστής Α΄

                                                Αχιλλέας Μπαλατσός, Στρατ. Δικαστής Γ΄

                                                Παναγιώτης Τσιαγκάλης, Πάρεδρος Στρατ. Δικαστηρίου