Δ.Σ. Ένωσης

4883

Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       :    Γεώργιος Δουβλέκας, Στρατ. Δικαστής Α΄

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ              :    Παναγιώτα Κλειτσάκη, Στρατ. Δικαστής Γ΄

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  :   Κωνσταντίνος Ντίνος, Στρατ. Δικαστής Γ΄

ΤΑΜΙΑΣ                              :   Βασιλική Δήμου, Στρατ. Δικαστής Β΄

ΜΕΛΗ                                 :   Γεώργιος Λέκκας, Αναθεωρητής Γ΄

                                                Γιαννίκος Παπαδημητρίου, Στρατ. Δικαστής Γ΄

                                                Παναγιώτης Τσιαγκάλης, Στρατ. Δικαστής Δ΄