Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

1080

Μέλη Δ.Σ. Ενώσεως [2016]

Πρόεδρος:
Αργύριος Οικονόμου, Στρατ. Δικαστής Α΄

Αντιπρόεδρος:
Νικόλαος Ανθούλης, Αναθεωρητής Β΄

Ταμίας:
Ευαγγελία Γάκη, Στρατ. Δικαστής Γ΄

Γενικός Γραμματέας:
Γεώργιος Δουβλέκας, Στρατ. Δικαστής Β΄

Μέλη:
Δημήτριος Ζαφειρόπουλος, Αναθεωρητής Α΄
Κωνσταντίνος Κονιδάρης, Στρατ. Δικαστής Α΄
Ιωάννα Μωραϊτίδου, Στρατ. Δικαστής Γ΄