ΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΦΡΑΣΗ «ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΣΕ ΑΛΛΟ» ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΠΟΤΑΞΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΑΡΘΡΟ 33 παρ. 1 περ. β’ του Σ.Π.Κ.)

2073

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΤΗ
Εισαγγελέως του Αεροδικείου Αθηνών

Αντικείμενο της παρούσης αποτελούν τα ερμηνευτικά προβλήματα που αναφύονται από τον προβλεπόμενο στη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 1 περ. β’ του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος τρόπο τελέσεως του εγκλήματος της λιποταξίας στο εσωτερικό, ο οποίος αφορά «μεμονωμένη μετακίνηση του στρατιωτικού από ένα σώμα σε άλλο». Ακολούθως, αφού παρατίθεται η σχετική νομολογία των στρατιωτικών δικαστηρίων, επιχειρείται η αποσαφήνιση του περιεχομένου του. Τέλος, αξιολογούνται ποινικώς οι απουσίες κατόπιν μεμονωμένων κινήσεων τόσο συνεπεία χορηγήσεως φύλλου μεταβάσεως, όσο και λόγω χορηγήσεως ιατρικού παραπεμπτικού σημειώματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ