Οι μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο της στρατιωτικής δικαιοσύνης υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτα

1924

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΤΗ
Εισαγγελέως του Αεροδικείου Αθηνών

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η καταγραφή των σύγχρονων συστημάτων στρατιωτικής δικαιοσύνης και η τάση ευθυγραμμίσεώς τους με τις επιταγές των αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενόψει τόσο των σχετικών διεθνών συνθηκών, όσο και της νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α. Ο συγγραφέας αφενός αναδεικνύει ως ζήτημα υψίστης σημασίας την εξασφάλιση των εχεγγύων στους στρατιωτικούς δικαστές και στα στρατιωτικά δικαστήρια για την ορθή απονομή δικαιοσύνης, κατ’ ανάλογο τρόπο με των κοινών ποινικών δικαστηρίων, και αφετέρου επιχειρεί να εξειδικεύσει τις δύο γενικές κατευθύνσεις αξιολογήσεως ενός συστήματος στρατιωτικής δικαιοσύνης, όπως αυτές προκύπτουν από τις εκθέσεις της αρμόδιας για τα ανθρώπινα δικαιώματα επιτροπής ελέγχου του Συμβουλίου της Ευρώπης, καταδεικνύοντας ότι η “αποστρατικοποίηση” της στρατιωτικής δικαιοσύνης, αλλά και η μορφή των στρατιωτικών δικαστηρίων ως πειθαρχικών ή ποινικών, αποκτούν πλέον δευτερεύουσα σημασία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ