ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

1704

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
(ή η διολίσθηση από την αρχή «nullum crimen, nulla poena sine lege  certa, stricta,praevia et scripta»  στην αρχή «nullum crimen sine jure»).

Σωτηρίου Ε. Κύρκου
Αντεισαγγελέα Αεροδικείου Αθηνών,
Υπ. Διδάκτορα Παντείου Πανεπιστημίου/Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών.

(Δημοσιεύθηκε στα «ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»,τόμος ΝΗ΄(2008),σ.967-74).

Περίληψη: Ο χαρακτήρας των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, ως ειδεχθών πράξεων που πλήττουν όχι μόνο ατομικά έννομα αγαθά αλλά και την ίδια την ιδέα της ενιαίας ανθρωπότητας, υπαγορεύει την ανάγκη για αποτελεσματική δίωξη και τιμωρία των εγκλημάτων αυτών, τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο. Από την εποχή των Δικών της Νυρεμβέργης μέχρι σήμερα ,τόσο σε τμήμα της θεωρίας όσο και στο πλαίσιο της νομολογίας εθνικών και διεθνών δικαστηρίων, παρατηρείται μια ευδιάκριτη τάση συρρίκνωσης και απονεύρωσης της αρχής της νομιμότητας στην αυστηρή της εκδοχή, η οποία επιχειρείται να δικαιολογηθεί μέσω της επιβεβλημένης διαφορετικής ανάγνωσής της υπό το πρίσμα της λογικής του διεθνούς δικαίου, προς εξυπηρέτηση της ανάγκης αποτροπής της ατιμωρησίας των υπευθύνων. Η στέρεη, όμως, εμπέδωση της αρχής της νομιμότητας στο ισχύον διεθνές συμβατικό δίκαιο δεν επιτρέπει θεμιτές αποκλίσεις στο όνομα υπέρτερων σκοπιμοτήτων, όσο καλοπροαίρετες κι αν τυγχάνουν, αφού με τον τρόπο αυτό τίθεται σε σοβαρή δοκιμασία η αξιοπιστία των εθνικών και υπερεθνικών μηχανισμών δίωξης και τιμωρίας των διεθνών εγκλημάτων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ