Προαγωγές-Τoποθετήσεις-Μεταθέσεις Λειτουργών Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ Γ 706/29-3-22)

534

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ