Πρόσκληση την 17 Δεκεμβρίου 2011, στην ετήσια Γενική Συνέλευση

707

Πρόσκληση την 17 Δεκεμβρίου 2011, στην ετήσια Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣ:

κ.κ. Συναδέλφους-μέλη
της Ενώσεως όλων των
Στρατιωτικών Δικαστηρίων

Αθήνα, 5  Δεκεμβρίου 2011

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Δ.Σ. της Ενώσεώς μας σας προσκαλεί την 17η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Αεροδικείου Αθηνών (Δ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι)) με θέματα συζήτησης τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε, την επικύρωση του απολογισμού του προηγουμένου χρόνου, την ψήφιση του προϋπολογισμού του επομένου, τον έλεγχο λογοδοσίας του Δ.Σ. και λοιπά..

Παρακαλούμε για την παρουσία όλων των μελών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Δάφνης                                                                           Σωτήριος Κύρκος
Αναθεωρητής Γ΄                                                                                  Στρ. Δικαστής  Α΄