Πρόσκληση την 27 Νοεμβρίου 2010, στην ετήσια Γενική Συνέλευση

1327

Πρόσκληση την 27 Νοεμβρίου 2010, στην ετήσια Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣ:
κ.κ. Συναδέλφους-μέλη
της Ενώσεως όλων των
Στρατιωτικών Δικαστηρίων
Αθήνα, 10 Nοεμβρίου 2010

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Δ.Σ. της Ενώσεώς μας σας προσκαλεί την 27 Νοεμβρίου 2010, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Στρατοδικείου Αθηνών (Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) με θέματα συζήτησης τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε, την επικύρωση του απολογισμού του προηγουμένου χρόνου, την ψήφιση του προϋπολογισμού του επομένου, τον έλεγχο λογοδοσίας του Δ.Σ. και λοιπά.

Παρακαλούμε για την παρουσία όλων των μελών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνος Δάφνης                                                                           Σωτήριος Κύρκος
Αναθεωρητής Γ΄                                                                                   Στρ. Δικαστής Β΄