Πρόσκληση την 9η Φεβρουαρίου 2013, στην ετήσια Γενική Συνέλευση

843

Πρόσκληση την 9η Φεβρουαρίου 2013, στην ετήσια Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣ:

κ.κ. Συναδέλφους-μέλη
της Ενώσεως όλων των
Στρατιωτικών Δικαστηρίων

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2013

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Δ.Σ. της Ενώσεώς μας σας προσκαλεί την 9η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Στρατοδικείου Αθηνών (Π. Ράλλη 1, Ρουφ) με θέματα συζήτησης τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε, την επικύρωση του απολογισμού του προηγουμένου χρόνου, την ψήφιση του προϋπολογισμού του επομένου, τον έλεγχο λογοδοσίας του Δ.Σ. και λοιπά.

Παρακαλούμε για την παρουσία όλων των μελών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Δάφνης                                                                       Γεώργιος Δουβλέκας
Αναθεωρητής Γ΄                                                                                  Στρ. Δικαστής  Β΄