Ρυμούλκηση στο Αιγαίο Κανονισμός 3577/92 ΕΕ

717

Βασιλείου Γ. Μακρή,

Στρατιωτικού Δικαστή, Νομικού Συμβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α

* Το κείμενο που ακολουθεί συντάχθηκε για την ενημέρωση της ιεραρχίας του ΓΕΕΘΑ επί του θέματος, κατόπιν της εκδόσεως σχετικής Αποφάσεως (της 11ης Ιαν. 2007) του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί της υποθέσεως C-251/04, η οποία έκρινε προσφυγή της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Ελλάδος, και σχετικού δημοσιεύματος της 22-01-07 της εφημερίδος ‘’Αυριανή’’.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ