Συγκρότηση Επιτροπής Δικτυακού Τόπου της Ενώσεως

1894

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1
τ.κ 177 78 ΤΑΥΡΟΣ
τηλ.  210 – 3488 313, 3488320
fax. 210 – 3459735
Αριθμ. Πρωτ. : 11/2007
Αθήνα, 25 Μαΐου 2007

ΠΡΟΣ: κ.κ. Προέδρους όλων των Στρατιωτικών Δικαστηρίων της Χώρας

(με την παράκληση να διανεμηθεί η παρούσα σε όλους τους υπηρετούντες στα Δικαστήρια Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς)

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για τη μελέτη Δημιουργίας και Συντήρησης Δικτυακού Τόπου της Ενώσεως 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο τηςΕνώσεως Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, με απόφασή του που ελήφθη την 18 Απριλίου 2007, αποφάσισε ομόφωνα να συγκροτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Ενώσεως, Ειδική Επιτροπή για τη μελέτη Δημιουργίας και Συντήρησης Δικτυακού Τόπου (internet site) της Ενώσεως, ο οποίος θα προσεγγίζεται μέσω της ηλεκτρονικής διευθύνσεως www.militaryjustice.gr Αυτό κρίθηκε απαραίτητο, καθώς η ηλεκτρονική πληροφόρηση έχει πλέον γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ζωής κι έτσι, μέσω του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, θα είναι δυνατή η προώθηση των σκοπών της Ενώσεως, καθώς και η πληροφόρηση τόσο των μελών της για τη σχετική με τη στρατιωτική δικαιοσύνη νομολογία, νομοθεσία και επικαιρότητα, όσο και των υπολοίπων χρηστών του διαδικτύου, νομικών ή μη. Την Επιτροπή αυτή αποτελούν οι Στρατιωτικοί Δικαστές, μέλη της Ενώσεως: Ευγένιος Γιαρένης, ως Πρόεδρος, Νάντια Παναγιωτοπούλου και Κάλλια Σπηλιοπούλου, ως μέλη.
  2. Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι τοsite της Ενώσεώς μας, λειτουργεί ήδη δοκιμαστικά, καθώς η ανωτέρω Επιτροπή και πριν από την επίσημη συγκρότησή της προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες (κατοχύρωση domain name, εξέταση της δομής και των περιεχομένων των ιστοσελίδων του site, τοποθέτησή τους στο διαδίκτυο κλπ). Παρακαλούμε για την από πλευράς σας παροχή κάθε δυνατής συνδρομής στην παραπάνω Επιτροπή, ώστε να εμπλουτιστεί ο δικτυακός τόπος της Ενώσεώς μας και με επιλογές από τη Νομολογία του Δικαστηρίου σας, ή άλλα στοιχεία που θα κριθούν απαραίτητα.
  3. Αποστολή στοιχείων για εμπλουτισμό τουsite, ή επικοινωνία με την Επιτροπή μπορεί να επιτευχθεί ηλεκτρονικά μέσω του e-mail: egiarenis@gmail.com ή στον τηλεφωνικό αριθμό 69 72 578 106.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μακρής

Αναθεωρητής Γ’Αντεισαγγελέας

Αναθεωρητικού Δικαστηρίου

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Δάφνης

Στρατιωτικός Δικαστής Α΄

Πρόεδρος Αεροδικείου Αθηνών