ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ κ. Α/ΓΕΕΘΑ ΠΤΕΡΑΡΧΟΥ Ι. ΓΙΑΓΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

834

Ως Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το έργο που επιτελεί η Στρατιωτική Δικαιοσύνη στα Στρατιωτικά Δικαστήρια, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα στον ευαίσθητο χώρο των Ε,Δ. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τις υπηρεσίες που προσφέρατε και ως Νομικοί Σύμβουλοι των Ε.Δ. μέχρι την εφαρμογή του νέου νόμου.
Τέλος επιθυμώ να σας βεβαιώσω ότι όσο με αφορά ως Α/ΓΕΕΘΑ, θα συνεχίσω να καταβάλω κάβε προσπάθεια για τη διασφάλιση του κύρους της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων, της δικαιοδοσίας και της επιρροής μου.