Η νεοπαγής διάταξη του άρθρου 290Α ΠΚ

Διαβάστε το κείμενο εδώ

Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 562 ΚΠΔ

Δείτε το κείμενο του άρθρου εδώ