Ανακοίνωση της 06-07-18 με θέμα Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής...

Διαβάστε το κείμενο εδώ Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλη Δ.Σ. Ενώσεως Πρόεδρος: Αργύριος Οικονόμου, Στρατ. Δικαστής Α΄ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Ανθούλης, Αναθεωρητής Β΄ Ταμίας: Ευαγγελία Γάκη, Στρατ. Δικαστής Γ΄ Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Δουβλέκας, Στρατ. Δικαστής Β΄ Μέλη: Δημήτριος Ζαφειρόπουλος, Αναθεωρητής Α΄ Κωνσταντίνος Κονιδάρης,...

Το Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο ως τμήμα του Ποινικού Δικαίου των Ειδικών Ποινικών Νόμων

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο καλούμε το τμήμα εκείνο του δικαίου, οι κανόνες του οποίου αφενός προσδιορίζουν τα γενικά και ειδικά...

Αρχές και διάρθρωση του Δικονομικού Μέρος του ΣΠΚ

Α. Οι βασικές αρχές του δικονομικού μέρους του ΣΠΚ Το Δεύτερο Βιβλίο του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, δηλαδή το δικονομικό του μέρος, χωρίζεται σε επτά κεφάλαια....

Δ.Σ. Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15-11-19 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       : ...

Ιστορικά Στοιχεία για την Στρατιωτική Ποινική Νομοθεσία της Ελλάδας

Γενικά Η στρατιωτική δικαιοσύνη, στη μορφή που σήμερα γνωρίζουμε, θεωρείται κατάκτηση της ιδεολογικής έξαρσης που επέφερε η Γαλλική Επανάσταση, αφού έως τότε η απονομή της...

Διάρθρωση της ύλης του Ουσιαστικού Μέρους του ΣΠΚ

Α. Το Γενικό Μέρος των Ουσιαστικών Διατάξεων του ΣΠΚ Στο Πρώτο Κεφάλαιο του Γενικού Μέρους των Ουσιαστικών Διατάξεων του ΣΠΚ περιλαμβάνονται οι «Γενικοί Ορισμοί» του...

Kαταστατικό

Εδώ διαβάστε το καταστατικό.