ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Διεύθυνση:
Πέτρου Ράλλη 1
Αθήνα
Ελλάδα
17778

Τηλέφωνο: +30.210-3488419/3488309
Fax: +30.210-3488419

Πληροφορίες: edlsd@hotmail.gr