Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων Ανθυπασπιστών Δικαστικών Γραμματέων.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πλήρωση 25 κενών θέσεων Ανθυπασπιστών Δικαστικών Γραμματέων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα , από της 12-5-2008.

 Προκήρυξη