Όλες οι αποφάσεις του Στρατοδικείου Αθηνών είναι σε μορφή pdf.  

  
 504.07  Ανυπακοή
 882.07  Ανυποταξία απαράδεκτη λόγω εκκρεμοδικίας
 1223.07  Ως μη γενομένη ποινική δίωξη λόγω θανάτου
 1225.07  Εξύβριση ανωτέρου. Καθ΄ύλην αναρμοδιότητα
 1373.07  Κατά τόπον αναρμοδιότητα
 1459.07  Καθ' ύλην αναρμοδιότητα
 1678.07  Ανυποταξία. Απαράδεκτη λόγω μη νόμιμης κλήτευσης
 1768.06  Αναβολή λόγω σημαντικών αιτίων - Συνάφεια
 2040.07  Απαράδεκτη λόγω δεδικασμένου
 2145.06  Παραβίαση υποχρέωσης διατροφής. Ένοχος
 2216.07  Απαράδεκτη. Άκυρη επίδοση σε σύνοικο
 2263.07  Παράβαση 17§8 Ν.1337-83 - Αναρμοδιότητα, συμμετοχή ιδιώτη
 2503.06  Ανυποταξία, Έφεδρος, Αθώος αμφ. ως προς το δόλο
 2517.06  Παράβαση προστασίας ζώων
 2916.07  Ανυποταξία, αθώος