Βουλέυματα του Στρατοδικείου Αθηνών
Image  

Όλα τα Βουλεύματα του Στρατοδικείου Αθηνών είναι σε μορφή pdf.

  
 809.07  Ανθρωποκτονία - Παράνομη οπλοφορία
 1035.07  Ανυποταξία
 1157.07  Ανυποταξία - απώλεια ιθαγένειας
 1193.07  Ανυποταξία 
 1539.06  Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία, συκοφαντική δυσφήμηση ανωτέρου
 1582.06  Δήμευση καταστροφή ναρκωτικών 
 1608.06  Κλοπή σε μεταφορικό μέσο - αναρμοδιότητα