Αρ. Πρωτ.: 6 / 29 Μαρ 2016
Δικαστικά έξοδα που επιβάλλονται από τα στρατιωτικά δικαστήρια