Αρ. Πρωτ.: 7 / 29 Μαρ 2016

Eλλειπή στελέχωση των στρατιωτικών δικαστηρίων με Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς (ΣΔΓ)