Αρ. Πρωτ.: 8 / 30 Μαρ 2016

Ενίσχυση της στρατιωτικής δικαιοσύνης με νέους δικαστές κατόπιν διαγωνισμού