ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2287/1995
Εδώ διαβάστε το νόμο.