Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ της Ένωσης

472

Με την με αριθμό 70/04-03-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και κατόπιν της συγκρότησης αυτού σε σώμα μετά την παραίτηση δύο (2) μελών αυτού (και δη, της Ταμία, Στρατιωτικού Δικαστή Β’ ΔΗΜΟΥ Βασιλικής και του Μέλους, Στρατιωτικού Δικαστή Α’ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ Δημητρίου) και την αντικατάστασή τους από τον Στρατιωτικό Δικαστή Β’ ΛΙΒΙΣΙΑΝΗ Αγαπητό (στον οποίο ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Ταμία) και την Στρατιωτικό Δικαστή Γ’ ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΗ Μαγδαληνή, ορίστηκαν οι παρακάτω ημερομηνίες, για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεώς μας:

α. Για τις περιφέρειες των Στρατοδικείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ξάνθης, Χανίων και Ιωαννίνων η  8η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα.

β.    Για τις περιφέρειες Αθηνών και Πειραιώς η 15η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ή αν αυτό δεν είναι εφικτό σε άλλο χώρο του Στρατοδικείου.

                                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας