Μερικές σκέψεις αναφορικά με την ελαφρυντική περίσταση του πρότερου σύννομου βίου μετά και την Ολ. ΑΠ 2-2022 (άρθρο 84 παρ.2 στ.α του ΠΚ) – Μαριάνα Κουδελή, Στρ. Δικαστής Α

906

Διαβάστε το κείμενο εδώ