Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

910

Το Δ.Σ. της Ενώσεώς μας σας προσκαλεί την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00΄ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 εδ. β΄, 3 εδ. β΄, 4 και 5 του Καταστατικού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Στρατοδικείου Αθηνών, με θέμα ημερήσιας διάταξης την προοπτική ενσωμάτωσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως την εξέθεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε συνάντηση με μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεώς μας.