Αλλαγή ώρας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

437

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί στις 11:00΄.