Βουλεύματα του Στρατοδικείου Αθηνών

4020

Όλα τα Βουλεύματα του Στρατοδικείου Αθηνών είναι σε μορφή pdf.

  809.07  Ανθρωποκτονία – Παράνομη οπλοφορία
 1035.07  Ανυποταξία
 1157.07  Ανυποταξία – απώλεια ιθαγένειας
 1193.07  Ανυποταξία
 1539.06  Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία, συκοφαντική δυσφήμηση ανωτέρου
 1582.06  Δήμευση καταστροφή ναρκωτικών
 1608.06  Κλοπή σε μεταφορικό μέσο – αναρμοδιότητα