Δ.Σ. Ένωσης

5675

Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       :    Ευαγγελία Γάκη, Στρατ. Δικαστής Γ΄

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ              :    Αγαπητός Λιβισιανής, Στρατ. Δικαστής Β΄

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :   Παναγιώτης Τσιαγκάλης, Στρατ. Δικαστής Δ΄

ΤΑΜΙΑΣ                              :   Ευάγγελος Τόλης, Στρατ. Δικαστής Δ΄

ΜΕΛΗ                                 :    Κωνσταντίνος Ντίνος, Στρατ. Δικαστής Γ΄

                                                 Κωνσταντίνα Μπόνη, Στρατ. Δικαστής Γ΄

                                                 Μιχαήλ Τσίλογλου, Αναθεωρητής Γ΄