Ανακοίνωσης της 01-12-2022: Αποστολή νέου αιτήματος του ΔΣ προς τον κ.ΥΕΘΑ

Διαβάστε το κείμενο της ανακοίνωσης εδώ Διαβάστε το κείμενο του συνημμένου εγγράφου της ανακοίνωσης εδώ

Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ